Zkoušky Ambra von Bobble

Zkouška ovladatelnosti psa - ZOP

Datum: 17.října 2015
Rozhodčí: Jan Plšek (CZ)
Podle: Národního zkušebního řádu